Bostik Never -Seez

U.S.A
.Bostik Neve - Seez là nhà sản xuất hợp chất bôi trơn và chống bó kẹt hàng đầu hơn 50 năm qua . Là chất bôi trơn ren và các cụm đai ốc và bulong. Never - Seez đóng vai trò là lớp phủ bảo vệ cho các bộ phận kim loại có thể chịu được tiếp xúc lâu với các yêu tố . Với nhiều sản phẩm để lựa chọn bao gồm chất bôi trơn đồng, niken , hàng hải và thực phẩm
Back to top