Deacon Industries

U.S.A
.Deacon Industries là sản phẩm của nhà sản xuất Jet-Lube được ứng dụng bịt kín và ứng dụng các đường ống và các phụ kiện bằng kim loại, nhựa và sợi thủy tinh ..... bằng cách lắp đầy các khoản trống và khuyết điểm trên bề mặt ren và để loại bỏ dòng chảy ngược qua các ren và khắc phục rò rỉ ren . Ứng dụng mục đích chung cho ống nhựa có ren 
Back to top